Thông tin truyện

Ác Hán

Ác Hán

 Tác giả:

 Thể loại:

Lịch Sử, Quân Sự

 Tình trạng:

Hoàn thành 100 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Xuyên qua , sống lại …

Lại thành đứa con của Đổng Trác. Bất quá nhớ rõ trong Tam Quốc Đổng Trác làm gì có con? Đây là chuyện gì?

Ấn tượng với Đổng Trác là một mãnh tướng cùng việc tranh giành nữ nhân cùng Lữ Bố

Tuy rằng dũng mãnh, cuối cùng cũng mất đầu.

Sau đó một nhà già trẻ bị mãnh tướng huynh chém đầu, nãi nãi bạc đầu, bà nội đều bị Hoàng Phủ Tung chém đầu.

Ta nên làm gì bây giờ?

Ta không tạo giấy, không hiểu hỏa dược, chứ đừng nói chi là kỹ thuật cao thâm. Ta chỉ là một rừng phòng hộ viên nho nhỏ, lại xuyên qua vào một gia hỏa xấu xí vô cùng.

Cha cho ta là yêu quái, mọi người cho ta là mãnh thú và căn nguyên của tai họa, ngoại trừ nãi nãi,bà nội cùng với tỷ tỷ…

Ta muốn sống sót, vì nãi nãi, bà nội không bị khảm đầu, ta muốn trước hết giết Hoàng Phủ Tung; có năng lực cải biến lịch sử? Hết thảy những gì ta làm, đều là vì được sống sót, vì người ta yêu mến sống sót.


Danh sách chương

Bình luận